Oppervlakte vierkantEen vierkant is in de meetkunde een tweedimensionale figuur met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden. Een veelgebruikte maat voor oppervlakte is de vierkante meter. Dat is de grootte van een vierkant van 1 meter breed en 1 meter lang. Je schrijft ook opp. vierkant = 1 m2.

Oppervlakte vierkant = lengte x breedte
Omtrek vierkant = 4 x zijde

Om de oppervlakte van een vierkant te berekenen, wordt de lengte van een zijde daarvan op zichzelf vermenigvuldigd :

Oppervlakte = a x a

Voorbeeld :
oppervlakte vierkant
Gegeven is een vierkant met zijde a= 3cm

oppervlakte vierkant = 3 cm x 3 cm
oppervlakte vierkant = 9 cm²
 

Om de omtrek van een vierkant te berekenen tel je de 4 zijden bij elkaar op :

omtrek vierkant = 4 x zijde
omtrek vierkant = 4 x 3 cm = 12 cm

Eigenschappen van vierkant
  • Alle zijden van het vierkant zijn even lang.
  • Een vierkant is een parallellogram, waarbij de zijden loodrecht op elkaar staan en van gelijke lengte zijn.
  • Vierkant heeft 4 rechte hoeken.
  • Een vierkant is zowel een ruit waarbij alle hoeken gelijk zijn en een rechthoek waarbij alle zijden even lang zijn.
Opmerking: Het vierkant is een speciale vorm van de rechthoek waarbij alle zijden even lang zijn. Alle metingen moeten worden uitgedrukt in dezelfde eenheid