De stelling van Pythagoras-Calculator

stelling van Pythagoras

Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek

Is de meest bekende stelling in de wiskunde. De stelling van Pythagoras zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van alle rechthoekige driehoeken.

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de rechthoekszijden gelijk aan het kwadraat van de langste zijde ​ a² + b² = c²

Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek. Hoe berekenen we de zijden van een rechthoekige driehoek met de stelling van Pythagoras?

Voorbeeld :

stelling van Pythagoras Gegeven is een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden

a = 3 cm en b = 4 cm

gevraagd is de lengte van de schuine zijde (Hypotenusa)  c = ?

a² + b² = c²


Hoe bereken ik de schuine zijde c ?

vervang de kwadraten van de gegeven zijden:

3² + 4² = c²

bereken de kwadraten van de gegeven zijden:
9 + 16 = c²
Bereken het kwadraat van de onbekende zijde
c² = 25
c in het kwadraat is gelijk aan 25

Tenslotte Bereken de onbekende zijde met wortel:
c = √25
c= 5 cm.
Opmerking:
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in dezelfde eenheid