Omtrek parallellogram

In de meetkunde is een parallellogram een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden

  Oppervlakte = a x h 
  Omtrek = 2(a + b)  

De oppervlakte van een parallellogram met basis a en hoogte h is basis x hoogte
​oppervlakte = a x h

Voorbeeld 1:

Oppervlakte parallellogram
Gegeven is een parallellogram met  basis a = 3 cm en de hoogte h = 2 cm
oppervlakte parallellogram = 3 cm x 2 cm
oppervlakte parallellogram =  6 cm²
De oppervlakte van een parallellogram  kun je ook bepalen als de som van 2 congruente driehoeken. Deze driehoeken worden gevormd door de diagonalen.

Voorbeeld 2:

Om de omtrek van een parallellogram te berekenen tel je de 2 korte en lange zijden bij elkaar op :
omtrek parallellogram = lange zijde x 2 + korte zijde x 2 = 2a + 2b = 2(a + b)

Gegeven is de parallellogram uit voorbeeld 1,  met a = 3 cm en  b = 2,5 cm
omtrek parallellogram  = 2(3 cm + 2,5 cm)
omtrek parallellogram = 11 cm

Eigenschappen van het parallellogram
  • twee paar evenwijdige zijden
  • twee paar gelijke zijden
  • diagonalen delen elkaar middendoor
Opmerking:
Een parallellogram is ook een trapezium.
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in dezelfde eenheid​.