Oppervlakte driehoek

Een driehoek is een meetkundige figuur die ontstaat door drie punten die niet op een rechte lijn liggen met elkaar te verbinden.
De verbindende lijnstukken heten de zijden van de driehoek.

Oppervlakte driehoek = (basis x hoogte) : 2
Omtrek driehoek = a + b + c

Om de oppervlakte van een driehoek te berekenen, wordt de basis met de halve hoogte vermenigvuldigd
oppervlakte = (basis x hoogte) : 2
De hoogte van de driehoek is de loodlijn uit de top op de bijbehorende basis. Vaak noemen we deze hoogtelijn h (zie voorbeeld)

Voorbeeld 1:
Oppervlakte driehoekGegeven is een driehoek met basis b = 5 cm en hoogte h = 6 cm
oppervlakte = (5 cm x 6 cm) : 2
oppervlakte = 15 cm²Om de omtrek van een driehoek te berekenen, wordt de lengte van alle zijden bij elkaar opgeteld, Dit principe geldt voor elke driehoek, gelijkzijdige, gelijkbenige of rechthoek.
gelijkzijdige driehoek is een driehoek met drie gelijke zijden.
gelijkbenige driehoek is een driehoek die spiegelsymmetrisch is, een driehoek met twee even lange zijden en twee even grote hoeken.
rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek, een hoek van 90°.

Voorbeel 2:
omtrek = a + b + c
Oppervlakte driehoek
Gegeven is een driehoek met a = 3 cm, b = 2 cm en c = 4 cm
omtrek = 3 cm + 2 cm + 4 cm
omtrek = 9 cm
     

  Eigenschappen van een driehoek

  • In alle soorten driehoeken zijn de drie hoeken samen 180°   (hoekensomregel)
  • Als twee hoeken van een driehoek even groot zijn, dan is de driehoek gelijkbenig
  • Als een driehoek gelijkbenig is, dan zijn twee basishoeken even groot
  • Twee willekeurige zijden van een driehoek zijn samen altijd langer dan de derde zijde van de driehoek

Opmerking:
De oppervlakte van een parallellogram kun je ook bepalen als de som van 2 congruente driehoeken. Deze driehoeken worden gevormd door de diagonalen.
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in dezelfde eenheid.